Wie is Schadegarant?

Kwalificatie (eXperate)

In het zoekprogramma vindt u een lijst met Schadegarantbedrijven bij u in de buurt met daarbij een kwalificatie. Voor elk bedrijf staat een letter, van A tot en met E. Bij de bedrijven met een A of B heeft u als verzekerde het meeste baat. Deze noemen we dan ook de hoger gekwalificeerde bedrijven.

 

Zij herstellen de schade het efficiëntst en tegen de laagste kosten. Daardoor kunt u gebruik maken van de extra services en voordelen van Schadegarant. Bedrijven met een C-, D- of E-kwalificatie dragen minder bij aan een kostenverlagend en efficiënt schadeherstelproces. Uiteraard herstellen alle bedrijven de schade adequaat en vakkundig. Geen bedrijven in de buurt? Dan kunt u ook kiezen voor ‘lager gekwalificeerde bedrijven’. U krijgt dan ook de C, D en E-bedrijven te zien.

eXperate

Schadegarant bepaalt met het meetsysteem eXperate continu de efficiency van de aangesloten autoschadeherstelbedrijven. Dit gebeurt aan de hand van alle digitaal aangeleverde schadedossiers. We meten onder meer de verwachte en werkelijke schadelast, de snelheid van de administratieve afwikkeling, de juistheid van de schadecalculatie en de tevredenheid van verzekerden. De prestatie van de bedrijven wordt uitgedrukt met de letters A, B, C, D of E. Bedrijven met een (zeer) hoge score krijgen een A of B. Deze bedrijven bevelen wij in eerste instantie aan. Wilt u een ruimere keus aan bedrijven in de buurt? Dan kunt u ook kiezen voor ‘lager gekwalificeerde bedrijven’. U krijgt dan ook de C, D en E-bedrijven te zien.