Wie is Schadegarant?

Hoe te handelen bij autoschade

Werkwijze Schadegarant: van schade tot en met herstel

 

 • U maakt zelf of met behulp van de assurantieadviseur/verzekeraar een afspraak met een bij Schadegarant aangesloten auto(schadeherstel)bedrijf.
 • U meldt de schade bij de assurantieadviseur of verzekeraar en stuurt het Schade Aangifte Formulier (SAF) zo spoedig mogelijk op naar uw assurantieadviseur of verzekeraar.
 • U brengt de auto bij het auto(schadeherstel)bedrijf. U tekent bij dat bedrijf een opdracht tot reparatie van de auto en geeft aan dat u gebruik wilt maken van de Schadegarantregeling.
 • Op basis van de Schadegarantregeling kunt u tijdens de reparatie vervangend vervoer krijgen of gebruik maken van de haal- en brengservice als uw auto nog rijdbaar is.
 • Het auto(schadeherstel)bedrijf maakt in eXchange een digitale ‘schademelding’ aan of ontvangt deze van de assurantieadviseur/verzekeraar. Deze schademelding wordt gebruikt om te controleren of de schade gedekt is.
 • Het auto(schadeherstel)bedrijf maakt met behulp van geavanceerde systemen een calculatie van de schade en plaatst deze in het digitale dossier in eXchange.
 • Schadegarant analyseert het digitale dossier razendsnel op schadeomvang, schadeoorzaak, enzovoorts. Schadegarant wijst het dossier toe aan de financiële afdeling van de verzekeraar of schakelt automatisch een autoschade-expert in. Meestal krijgt het auto(schadeherstel)bedrijf tegelijkertijd toestemming om de schade te repareren.
 • Het auto(schadeherstel)bedrijf repareert de schade aan de auto. Het vervangt of herstelt beschadigde onderdelen en voorziet ze van een nieuwe laklaag op waterbasis of met zeer weinig vluchtige stoffen. Veiligheidssystemen zoals gordels, airbags en gordelspanners worden hersteld. De werking ervan wordt gecontroleerd.
 • De milieubelasting wordt tot een minimum beperkt. Alle Schadegarantbedrijven kennen gescheiden afvalstromen en ontvangen een vergoeding van de verzekeraar om te voldoen aan de geldende milieueisen.
 • Afhankelijk van de omvang van de schade is de auto na enkele dagen hersteld. Het auto(schadeherstel)bedrijf maakt met u een afspraak voor de aflevering van de herstelde auto en inlevering van het gratis ter beschikking gestelde vervangend vervoer. Een eventueel (resterend) eigen risico dient u bij aflevering van de auto te voldoen. Hebt u de auto exclusief BTW verzekerd? Dan dient u ook de BTW over het schadebedrag te voldoen.
 • U ontvangt vier jaar garantie op de herstelde schade. Vol vertrouwen kunt u weer veilig op weg.